Funded by the European Union.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

SOSYAL UYUM FAALİYETLERİ

Proje kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin sosyal uyumunu desteklemek ve projenin görünürlüğünü artırmak için çeşitli faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, uluslararası koruma altındaki öğrenciler, geçici koruma altındaki öğrenciler ve akademisyenlerle sosyal uyum faaliyetlerinin düzenlenmesinin, akademik yaşamın kapsayıcılığını da artıracağı öngörülmektedir. Ortak kültür–sanat etkinlikleri gibi düzenlenmesi planlanan etkinlikler kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da üniversiteye davet edilmesi öngörülmekte; söz konusu faaliyetlerle öğrenciler arasındaki etkileşimin artırılması hedeflenmektedir. Farklı kültürlerin, coğrafyaların, etnik ve dini kimliklerin evrensel değerler etrafında bir araya geleceği söz konusu etkinliklerle bireylerin toplumsal uyum kapasitesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır. Etkinlik çıktılarının, katılımcıların kültür ve deneyimlerini geliştirmeleri ve demokratik bir ortamda kendilerini ifade etmeleri için fırsat sunması beklenmektedir. Etkinliklere katılabilmek için duyuruları takip ediniz.