Funded by the European Union.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

AB BURSLARI

Avrupa Birliği tarafından fon sağlanan ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından yürütülen ESPS projesinin amacı Türk Cumhuriyeti Vatandaşı, uluslararası korumu altındaki ve geçici koruma altındaki öğrencilerin yüksek öğrenime erişimini arttırarak kendi kendilerine yetebilmeleri için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamak ve bu sayede Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Projenin arka planına bakıldığında, Avrupa Komisyonu 20 Nisan 2022 tarihinde “ Europeaid/173891/dd/act/tr” referans kodu ile “European Union Scholarships (BEUrs)” hibe çağrısını yayınlanmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin lider başvurucu olduğu, 10 devlet üniversitenin yer aldığı konsorsiyumun hazırladığı concept note komisyonun onayına sunulmuştur. Ön değerlendirme sonucunda en başaralı görülen 4 teklif tam başvurusunu yapmış ve bu başvurular sonucunda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi liderliğindeki konsorsiyumun teklifi 10.000.000 Euro hibe desteği ile ödüllendirilmiştir. Proje sözleşmesi 28 Aralık 2022 tarihinde karşılıklı olarak imzalandıktan sonra 1 Ocak 2023 itibariyle proje uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamanın başlaması ile proje yönetimi koordinatör üniversite tarafından belirlenmiş, akabinde konsorsiyum ortağı her bir üniversite bir bölgesel koordinatör görevlendirmiştir.

Projenin teknik ve idari altyapısının oluşturulması ile genel amaca hizmet üzere harekete geçilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilgili statülerdeki 4800 öğrenciye burs verilmesi planlanmaktadır. Burs alabilecek öğrencilerin gerekli nitelikleri Avrupa Komisyonu’nun çağrı rehberinde belirlenmiştir. İlgili çağrı kapsamında 23 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van) Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Tasarım ve Mimarlık, Fen, Edebiyat, Eğitim, Hukuk, Dil, Eczacılık, Diş Hekimliği, Tıp ve İletişim Fakülteleri ile bu fakültelerle ilişkili alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için özel kriter 2,50 ve üstü genel akademik başarı ortalamasına sahip olmaktır. Bunun yanında başvuranlar arasında sıralama için sosyoekonomik durum ölçütleri kullanılacaktır. Detaylı bilgi burs başvuru kılavuzunda mevcuttur.

Proje kapsamında burs ile birlikte çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Akademik başarısı en yüksek olan ve talep eden 1000 bursiyer öğrenciye bir kur dil kursu verilecektir. Öğrenciler arasında sosyo-kültürel uyum güçlendirmek için sosyal uyum etkinlikleri, iş hayatına giriş sürecini kolaylaştırmak için kariyer günü etkinlikleri düzenlenecektir. Ayrıca öğrenciler üniversite hayatına adaptasyonunu artırmak ve akademik yol göstericilik yapmak üzere akademik danışmanlar görevlendirilecektir.

ESPS BİLGİLENDİRME VİDEOSU