This project is funded by the European Union.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

DİL KURSLARI

Bursiyerlerin niteliklerini geliştirmek, sosyal uyumunu artırmak ve daha nitelikli iş imkanlarına ulaşmak amacıyla ücretsiz dil kursu desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere İngilizce, geçici koruma altındaki ve uluslararası koruma altındaki öğrencilere ise Türkçe veya İngilizce dil desteği sağlanacaktır. Dil kurslarına katılım burs almaya hak kazanan lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere yöneliktir. Kurslar online olarak düzenlenecektir. Bursiyerlerin dil yeterlilik seviyesine göre B1, B2, C1 ve C2 seviyelerinde İngilizce; C1 ve C2 düzeyinde ise Türkçe dil kursu verilecektir. Dil kursu için her akademik dönemde bursiyer öğrencilere yabancı dil seviye tespit sınavı uygulanacaktır. Ortaya çıkan sonuçlara göre değerlendirme komitesinin belirlemesiyle kursa katılmayı talep edenler bursiyerler arasından akademik başarı ortalaması en yüksekten başlayarak 1000 öğrenciye ücretsiz dil kursu verilecektir. Planlanan iş akış şeması şu şekildedir. - Burs alan öğrencilerin her yıl dil yeterlilik düzeylerine yönelik tespit sınavı yapılacaktır. - İngilizce ve Türkçe eğitim alacak adaylar belirlenecek ve kategorilere ayrılacaktır. - İngilizce ve Türkçe online ders alacak öğrenciler 15 veya 20 kişilik gruplara ayrılacaktır. - Bursiyerlerin seviyelerine göre 1 kurs eğitimi verilecektir. (80 saat) - Bursiyerlerin kurs katılım istatistikleri düzenli olarak raporlanacaktır.